Και τώρα οι δυο τους

Στο Fatal Four match του MERRY CHRIZMAK για τον τίτλο Prime, ο Μιχαήλ-Άγγελος και ο Ηλίας Σίνας μπήκαν από το «παράθυρο».

Τελικά ο Αλέκος Τόμπολας κράτησε τη ζώνη του Prime champion και ο Σίνας με τον Μιχαήλ-Άγγελο αλληλοεξοντωθήκαν.

Τώρα δυο τους

Ο Σίνας έχασε την ευκαιρία να γίνει ο πρώτος Triple Crown Champion (έχοντας πάρει όλους τους τίτλους του ZMAK, ενώ ο άνθρωπος με το τέλειο DNA παρέμεινε χωρίς ζώνη δύο χρόνια!!!

Στο ZMAKDOME 22 στις 19 Ιανουαρίου, Μιχαήλ-Άγγελος και Σίνας θα βρεθούν αντίπαλοι σε single match με τις σχέσεις μεταξύ τους πολύ διαταραγμένες πλέον.

Σίνας vs Μιχαήλ Άγγελος


Media

back to top
  •  zmak banner 2 02

Shop